เครื่องบันทึกลายนิ้วมือแก้ปัญหาได้สารพัด

ระบบบันทึกเวลาจะช่วยในการบันทึกในการเข้างาน – ออกงาน ในการสถานที่ทำงานต่าง ๆ หรือบันทึกเวลาพนักงานที่มีบุคคลเป็นจำนวนมาก และเข้างานตรงเวลา สามารถตรวจเช็คบุคคลเข้าออกในสถานที่หน่วยงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัย มีความสะดวกได้รวดเร็วในการใช้งาน

ซึ่งในอดีตจะใช้วิธีคือการเซ็นต์ชื่อ หรือการใช้เครื่องตอกบัตรเพื่อบันทึกเวลา ที่ต้องให้ฝ่ายบุคคลใช้เวลาในการที่จะสรุปรวบรวมชั่วโมงการทำงานเพื่อทำเรื่องการให้เงินเดือนหรือกรณีอื่น ๆ ซึ่งมีความลำบากและเกิดการบันทึกเวลาผิดพลาดได้ สิ่งที่ใช้ในอดีตเหล่านี้อาจเกิดปัญหานั่นก็คือ ไม่สามารถป้องกันการบันทึกเวลาแทนกันได้ พนักงานอาจฝากบัตรของเพื่อนมารูดลงเวลา แทนกัน นอกจากนี้ยังมีการปลอมแปลงบัตรหรือปลอมเซ็นชื่อ ซึ่งทำได้ง่าย จึงไม่มีความปลอดภัยที่จะใช้งาน แบบในอดีต เพราะบริษัทอาจไม่สามารถตรวจสอบ ได้ว่าค่าเสียหายจากการปลอมแปลงบัตรและบันทึกเวลาแทนกันมีมูลค่าเป็นตัวเงินมากเท่าใด

ในปัจจุบัน ได้มีการนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการตรวจสอบคือเครื่องบันทึกลายนิ้วมือ (Fingerprint Identification Technology) ทำให้การตรวจสอบบุคคลทำได้แม่นยำ ซึ่งรู้กันอยู่แล้วว่าว่าลายนิ้วมือ (Fingerprint) ของคนจำนวน 600 ล้านคน อาจมีโอกาสที่ ลายนิ้วมือ (Fingerprint) จะซ้ำกันได้เพียง 1 คู่เท่านั้น และยังมีการแสกนในหน้า (Face Scan) ดังนั้นเครื่องบันทึกเวลาจะช่วยบันทึกเวลาที่ชัดเจนแม่นยำในเวลาเข้า – ออกงาน และไม่สามารถบันทึกเวลาแทนกันได้ จะตอบโจทย์ได้ดี

โดยเครื่องระบบบันทึกเวลาจะมีประเภทการใช้งานอยู่หลากหลายแบบ แต่ที่มีความนิยมได้แก่

  1. เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก Face Scan
  2. เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก และสแกนลายนิ้วมือ

ในการเลือกซื้อนั้นมีคุณสมบัติมากมายตามความเหมาะสมขององค์กร ซึ่งตัวเลือกเหล่านี้จะแก้ปัญหาที่กล่าวข้างต้นได้อย่างดีที่สุด

Please follow and like us:
Facebook
Google+
http://www.ga-adventures.com/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%b7/
Twitter